Elazığ’ın Tarihi Özellikleri Nelerdir?

Elazığ’ın tarihi özellikleri nelerdir? Tarih sahnesinde yaşamış milletlere perde açan 4000 yıllık güzide şehrimiz Elazığ büyük bir kültürel mirasa sahiptir. Medeniyetin göbeği diyebileceğimiz Anadolu’da, bir çok millete ev sahipliği yapmış olan Elazığ kalıntı ve buluntularla bizi 4000 yıl öncesine kadar götürüyor.

Bir çok eser ve yapının Urartulardan kalmış olması büyük bir yanılgıya sebep olmaktadır. Urartulardan önce başka milletlere ev sahipliği yapan Elazığ bildiğimiz yönüyle ilk olarak “Hurriler” e kadar gelmektedir. Asya kökenli bu milletin varlığı yazılı kaynaklarda başkenti işuva olarak geçmektedir. İşuva bildiğimiz adıyla Harput’tur.

Bir çok millete ev sahipliği yapan Elazığ önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Bu sebeptendir ki tarih boyunca pek çok hükümdarın yönetmek istediği uğrunda savaşlar verilen bir şehirdir. Elazığ’ın tarihi özellikleri söz konusu olduğu zaman şehrin geçmişten günümüze kadar uzanan süreç içerisinde her zaman farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.

Elazığ’ın Jeopolitik Önemi

Ticaret yollarının kesişim noktası olduğundan hükümdarların ulaşmak istediği bir şehir olmuştur. Bunun sebebi ticaret yolları dönemin en büyük gelir kaynağı olmasıdır. Bu gelirin yarattığı siyasi ve ekonomik güç yaşamış tüm milletlerin önemli bir itibar ve para sahibi olmasını sağlamıştır.

Yaşayan devlete avantaj kazandıran bu şehir uğrunda savaşlar verilmiştir. 13 uygarlığın bu topraklarda hüküm sürdüğü bilinmektedir. Bu da tarih sahnesinde günümüze bıraktığı izlerle yani farklı milletlerden kalmış eserlerle ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun göstergesidir. Gün geçtikçe ortaya çıkan bulgularla günümüzde de ülkemize değer katmaya devam ediyor.

Elazığ’ın Tarihi Özellikleri Nelerdir?

Elazığ’da Yaşamış Uygarlıklar

Özellikle Elazığ’ın yaşamış uygarlıklar söz konusu olduğu zaman geçmişten günümüze kadar uzanan süreç içerisinde karşımıza pek çok farklı seçenek çıkmaktadır. Elazığ’ın tarihi özellikleri arasında pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapıyor olması ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle İlkçağ dönemine kadar uzanan bir tarihi geçmişe sahip olan Elazığ, gezilecek yerler konusunda da iddialı bir konumunda yer almaktadır.

1-) Hurriler

2-) Hititler

3-) Urartular

4-) Romalılar

5-) Bizanslılar

6-) Azeri Türkleri

7-) Araplar

😎 Çubukoğulları

9-) Artukoğulları

10-) Selçuklular

11-) Dulkadiroğulları

12-) Akkoyunlular

13-) Osmanlılar

Tarih boyunca bu milletlere ev sahipliği yapan Elazığ kültürel turizm sevenler için mutlaka gezip görülmesi gereken değerli bir şehrimizdir.  Elazığ’ın tarihi özellikleri konusunda kapsamlı bir araştırma sürecine dahil olduğumuz zaman Elazığ’ı tam anlamıyla bir tarihi kent özelliğine sahip olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.  Bu durumdan kaynaklı olarak Elazığ günümüz koşullarında geniş kapsamlı bir turizm faaliyetinin de merkezinde yer almaktadır.

13 Haziran 2022
YORUMLAR